Zonsondergang bij Le Collet

Privacybeleid

Dit document beschrijft de regels met betrekking tot de verwerking van de verschillende persoonlijke gegevens die over u worden verzameld, uitgevoerd door het Collet resort – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse in het kader van onze activiteiten.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen, met name om te voldoen aan wijzigingen in de geldende wet- en regelgeving. In het geval van een wijziging, zullen wij u informeren en uw akkoord vragen via onze website of per e-mail, voordat de wijziging(en) van kracht worden.

I – Doel van dit document

Het doel van dit vertrouwelijkheidsbeleid is het uitleggen en vaststellen van de verschillende persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u de website van het Collet resort – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse gebruikt.

II – Verzamelde persoonlijke gegevens

In het kader van uw relatie met het resort Le Collet – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse kan u worden gevraagd om ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Al deze persoonsgegevens worden automatisch verwerkt. Deze verwerking wordt uitgevoerd met uw toestemming en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn:

  • Achternaam, voornaam ;
  • Postcode ;
  • Land
  • E-mailadres ;
  • Bericht
  • Abonneren op de nieuwsbrief van Collet resort – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse

III – Doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens

De verzamelde informatie wordt uitsluitend gebruikt voor communicatie, informatie of promotie van toeristische aanbiedingen in het gebied Belledonne Chartreuse. Ze worden ook gebruikt voor het beheer van uw verzoeken om informatie, gedrukte of elektronische documentatie, uw abonnement op nieuwsbrieven of het gebruik van de interactieve diensten van de website.

Informatie over de interesses van gebruikers op het moment dat zij zich inschrijven voor onze diensten wordt uitsluitend verzameld om gebruikers in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn.

De verzamelde informatie over de navigatie en handelingen van gebruikers op de website is anoniem en is bedoeld om onze diensten te verbeteren.

U kunt zich verzetten tegen deze verwerking door gebruik te maken van de uitschrijvingslink op de nieuwsbrief of door contact op te nemen met OFFICE DE TOURISME BELLEDONNE CHARTREUUSE – 60 Place de la Cave 38660 LA TERRASSE op communication@belledonne-chartreuse.com, of door een brief te sturen naar OFFICE DE TOURISME BELLEDONNE CHARTREUSE – SERVICE COMMUNICATION – 60 Place de la Cave – 38660 LA TERRASSE.

La station ddu Collet – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse garandeert dat uw persoonsgegevens niet voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden zullen worden verwerkt.

In geen geval zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doeleinden dan die waarvoor wij wettelijke verplichtingen of legitieme belangen hebben of waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Indien onze diensten uw persoonsgegevens zouden verwerken voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, zou dit Privacybeleid worden bijgewerkt en onderworpen zijn aan uw toestemming.

IV – Bewaartermijn voor persoonsgegevens

In overeenstemming met de huidige wetgeving bewaart het Toeristenbureau Collet Resort – Belledonne Chartreuse uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om de bovengenoemde doeleinden te vervullen.

Aan het einde van de hieronder genoemde bewaarperiode worden uw persoonlijke gegevens verwijderd en/of gearchiveerd en/of geanonimiseerd.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard tot drie (3) jaar na ons laatste contact of de laatste aankoop van een product en/of gebruik van een dienst van het Collet resort – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse.

V – Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U hebt het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en deze te beperken. U hebt ook het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Deze rechten kunnen op verzoek worden uitgeoefend op het volgende adres: communication@belledonne-chartreuse.com

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 13 van de RGPD hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat wij uw rechten niet hebben gerespecteerd.

VI – Ontvangers van persoonsgegevens – Opslag en beveiliging

De persoonsgegevens die via onze diensten worden verzameld, zijn bestemd voor persoonlijk gebruik door het resort Collet – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse. De persoonsgegevens kunnen, indien nodig, worden verwerkt door onze onderaannemers, met name voor opslag- en beveiligingsdoeleinden.

In ieder geval worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de door Le Collet resort – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse gedefinieerde doeleinden. De onderaannemer mag in geen geval uw persoonsgegevens voor andere doeleinden verwerken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Beheer van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat verschillende gegevens bevat. Het wordt opgeslagen in het geheugen van uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) door de server van de bezochte website of door een server van derden (webanalysedienst, enz.). Tijdens de geldigheids- of opslagperiode van de cookie kan uw terminal bij toekomstige bezoeken worden geïdentificeerd.

Bedrijven van derden kunnen ook, afhankelijk van uw keuzes, cookies op uw computer plaatsen (bijv. Google Analytics, Facebook, enz.). Ongeacht het type cookie, kan alleen de verzender van de cookie de informatie in de cookie lezen of wijzigen.

Welke cookies gebruiken we?

Essentiële cookies: deze zijn essentieel voor de goede werking van de site, omdat u hiermee toegang krijgt tot gereserveerde gedeelten, zoals uw persoonlijke ruimte of uw favorieten. Ze stellen ons in staat om informatie op te slaan met betrekking tot formulieren die u waarschijnlijk op onze site zult invullen en om de presentatie van onze site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal. Zonder deze cookies zou u onze site niet onder normale omstandigheden kunnen gebruiken.

Analytische of prestatiecookies: met deze cookies kunnen we het gebruik en de prestaties van onze site volgen en de werking ervan verbeteren. Ze meten met name uw surfgegevens (bezoekvolume, bezochte secties en inhoud, enz.) De gegevens die worden verzameld voor statistische verwerking zijn anoniem.

Deze cookies zijn essentieel omdat ze ons in staat stellen het belang en de ergonomie van onze diensten te verbeteren en zelfs om surfproblemen op te sporen.

Cookies voor sociale netwerken

We hebben geen controle over het proces dat wordt gebruikt door sociale netwerken om informatie te verzamelen met betrekking tot uw browsen op onze site. Als u lid bent van een van deze netwerken, nodigen wij u uit om het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om te weten te komen hoe de browse-informatie die zij mogelijk verzamelen via deze applicatieknoppen wordt gebruikt, met name voor advertentiedoeleinden.

Cookies accepteren of weigeren

U kunt de installatie van cookies op uw terminal op elk gewenst moment accepteren of weigeren door uw browsersoftware te configureren. U kunt uw browser ook zo configureren dat u de optie krijgt om cookies eenmalig te accepteren of te weigeren, voordat een cookie op uw terminal wordt opgeslagen.

Belangrijke opmerking: We willen u eraan herinneren dat de cookie-instellingen van uw browser uw voorwaarden voor toegang tot onze diensten kunnen wijzigen. Als uw browser zo is ingesteld dat alle cookies worden geweigerd, kunt u niet langer optimaal gebruikmaken van al onze diensten. In dit geval kan de website lecollet.com niet aansprakelijk worden gesteld voor een verslechtering van de werking van de site en de diensten die het gevolg zijn van de onmogelijkheid om de cookies die nodig zijn voor deze werking en die u hebt geweigerd of verwijderd, op te slaan of te raadplegen.

Hoe configureer ik cookies via mijn webbrowser?

Het configureren van cookiebeheer is afhankelijk van elke browser. Hier zijn enkele online tools om u te helpen bij het configureren. Raadpleeg de volgende websites voor meer informatie over het configureren van cookies voor uw browser:

Ter herinnering: door de Cookies die via uw browser als optioneel worden geïdentificeerd te deactiveren, deactiveert u ook alle Cookies die op deze Site worden gebruikt, inclusief de Cookies die worden aanbevolen voor de goede werking van onze sites.

Meer informatie over cookies met de cnil

Lees meer over hetgebruik van cookies op de website van de CNIL.

VII – Contact

Als u vragen hebt over ons Privacybeleid of verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen:

  • Door ons een e-mail te sturen naar het volgende adres: communication@belledonne-chartreuse.com
  • Door ons een brief te sturen naar het volgende adres OFFICE DE TOURISME BELLEDONNE CHARTREUSE – SERVICE COMMUNICATION, 60 PLACE DE LA CAVE, 3866 LA TERRASSE.
Sluiten